IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

"Me të menduarit kritik ndaj qytetarëve me aftësi të medias – Kritink"

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri - Metamorfozë dhe Qendra për Strategjitë Evropiane Eurotink pati një prezantim në projektin "Me Mendimin Kritik për Qytetarët me Media Shkathtësi – Critink", e cila zbatohet në 3 vitet e ardhshme, me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Veprimtaria u mbajt më 1 qershor 2018 (e premte) në orën 11:00 në Hotel Holiday Inn në Shkup, Dhomën e Jetës.

Seminari promovues "Stimulimi i kapaciteteve të reja të NVM-ve"

NEXT-EM dooel mori pjesë në një seminar për promovimin e projektit "Stimulimi i Kapaciteteve Inovative të NVM-ve", me ftesë të Qendrës Rajonale të Biznesit, e cila u mbajt të enjten, 31 maj 2018, në orën 11 në restorantin "Dita dhe natën" në Shkup. Në këtë seminar u prezantuan disa prezantime për të marrë informacion në lidhje me aktivitetet e projektit dhe rezultatet e pritura të projektit, si dhe mundësinë për të qenë një nga kompanitë e përdoruesve të një shërbimi të sapo krijuar: plotësimin e pyetësorit për vetëvlerësimin e kapacitetit të inovacionit të firmës dhe përgatitjen e një Plani të Inovacionit të Veprimit.

AEC - Konferenca Ndërkombëtare Rregullator 2018

Me ftesë të Agjencisë për komunikime elektronike, NEXT-EM mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare Rregullator mbajtur nga 14 deri 16 maj 2018 vit në Hotel Metropol - Ohër. Për të pestin vit radhazi, AEC organizon Konferencën Ndërkombëtare Rregullator në mënyrë që të nxisë debat publik mbi çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit teknologjike në sektorin e TIK, përmes shkëmbimit të mendimeve, në zgjidhje të problemeve të mundshme, praktikat më të mira dhe përvojat. 

Liria dhe interneti në Maqedoni

Fondacioni për Shoqëri të Hapur - Maqedoni (FOSM) dhe Fondacioni për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis organizuan Konferencën "Liria dhe Interneti në Maqedoni", mbajtur më 11 maj (e premte) 2018. në Muzeun e Artit Bashkëkohor në ora 11:00.

Promovimi i "Analizës Krahasuese - Raportet e KE"

EUROTHINK - Qendra për Strategjitë Evropiane dhe Fondacioni Shoqëria e Hapur - Maqedoni (FOSM) çdo vit pas publikimit të Raportit për Maqedoninë në Komisionin Evropian, përgatisin një Analizë Krahasuese për katër raportet e fundit. Këtë vit, 2018, të dy organizatat përgatitur edicionin e nëntë të Analizës Krahasuese që mbulon periudhën 2014-2018. Analiza u prezantua më 19 prill 2018 në Hotel Holiday Inn midis orës 11 dhe 13.

     
Syndicate content