IT tehnologija shkom perpara, ne e ndjekim. Juve ju mbetet te na ndiqni neve.

Me ne beni hap perpara!

URIME FESTAT E PASHKEVE

PËRFUNDIMI FINAL "Prezantimi i një raporti monitorues mbi punën e AVMS dhe AEK"

Eurothink - Qendra për Strategjitë Evropiane, OJQ Infocentar, Transparency Macedonia dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, prezantoi raportin e pestë të monitorimit mbi punën e Agjencisë së Shërbimeve të Medias Audio dhe Audiovizuele (AVMS) dhe Agjencisë për Komunikime Elektronike (AEC), në kuadër të projektit "Monitorimi i efektivitetit, efektivitetit, transparencës dhe llogaridhënies së organeve rregullatore për mediat - Proformance Watch".

Konferenca: Nisma Qytetare për Ndryshimin e Ligjeve

Fondacioni Westminster për Demokraci dhe Shkolla e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun organizuan një konferencë që u mbajt më 27 shkurt (të martën) nga ora 10:30 - 12:15 në H. Pallati i Aleksandrit në Shkup. Tema është bashkëpunimi mes Parlamentit dhe organizatave të shoqërisë civile, sidomos nga aspekti i iniciativave legjislative që lidhen me të drejta të ndryshme njerëzore dhe nxiten nga vetë qytetarët.

Prezantimi i raportit të pestë për punën e AVMS dhe AEK

Eurothink - Qendra për Strategjitë Evropiane, OJQ Infocentar, Transparency Macedonia dhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, prezantoi raportin e pestë të monitorimit mbi punën e Agjencisë së Shërbimeve të Medias Audio dhe Audiovizuele (AVMS) dhe Agjencisë për Komunikime Elektronike (AEC), në kuadër të projektit "Monitorimi i efektivitetit, efektivitetit, transparencës dhe llogaridhënies së organeve rregullatore për mediat - Proformance Watch".

Gëzuar festat

     
Syndicate content